допоясно изображение на владетел с островърха брада и спусната надолу дълга коса, облечен в ризница и с шлем на главата. В дясната ръка държи зад гърба си напреко копие, а в лявата щит, който я закрива. Щитът е полукръгъл украсен с изображение на конник с насочено копие срещу

154


паднал неприятел. От ляво и дясно на владетелския образ се намират по една шестолъча звезда. Всичко е оградено със зрънчест венец. На задната страна се намира кръст, на който в средата и на краищата са поместени букви, които дават на гръцки надписа: „Богородице, помози”. В четирите полета, образувани от рамената на кръста, се чете пак на гръцки: „Тервел цезар”. Или целият надпис на печата гласи:

„Богородице, помагай на Тервела цезар.”

Произход неизвестен, сега частно притежание.

Образът на лицевата страна е подражание на образите на императорите Константин IV (668—685) и на Тиберий II (698—705) върху техните монети — солиди, а също в печата на Тиберий II. Следователно образът на Тервел представя само едно условно изображение на владетел, може би с някои индивидуални черти като коса и брада.

Изобразеният конник с копие, насочено срещу паднал неприятел пред краката на коня, е символичен израз на победа или триумф и се среща вече в монетите на пеонския цар Патрай (340—315 пр. н. е.) и особено често в римските монети от императора Домициан (81—96) насам, а също и върху други предмети. Върху една монета на императора Комод (180—192) е изобразен лъв със забито в него копие вм. човек. Същата тази идея е вложена, както вече се изтъкна, и в Мадарския конник. Следователно Тервел не само носи символично победата на щита си, но е заповядал да се извая този символ и на Мадарските скали.

Формулата „Богородице, помози или помагай” е само външно подражание на надписите върху византийски печати без вътрешно религиозно съдържание, както пожеланието за дългоденствие в надписите. Отсъствието на формулата „на твоя раб”, която се среща в печатите на християните, показва, че Тервел не е бил християнин.

Патриарх Никифор съобщава, както вече се каза при Мадарските надписи, че Юстиниан II, след като заел престола, наметнал на Тервел царска хламида и го провъзгласил за цезар, т. е. за втори по ранг след императора, вж. за това при Мадарските надписи.
387 views

150814263943856

Uploaded to 2 months ago

допоясно изображение на владетел с островърха брада и спусната надолу дълга коса, облечен в ризница и с шлем на главата. В дясната ръка държи зад гърба си напреко копие, а в лявата щит, който я закрива. Щитът е полукръгъл украсен с изображение на конник с насочено копие срещу

154


паднал неприятел. От ляво и дясно на владетелския образ се намират по една шестолъча звезда. Всичко е оградено със зрънчест венец. На задната страна се намира кръст, на който в средата и на краищата са поместени букви, които дават на гръцки надписа: „Богородице, помози”. В четирите полета, образувани от рамената на кръста, се чете пак на гръцки: „Тервел цезар”. Или целият надпис на печата гласи:

„Богородице, помагай на Тервела цезар.”

Произход неизвестен, сега частно притежание.

Образът на лицевата страна е подражание на образите на императорите Константин IV (668—685) и на Тиберий II (698—705) върху техните монети — солиди, а също в печата на Тиберий II. Следователно образът на Тервел представя само едно условно изображение на владетел, може би с някои индивидуални черти като коса и брада.

Изобразеният конник с копие, насочено срещу паднал неприятел пред краката на коня, е символичен израз на победа или триумф и се среща вече в монетите на пеонския цар Патрай (340—315 пр. н. е.) и особено често в римските монети от императора Домициан (81—96) насам, а също и върху други предмети. Върху една монета на императора Комод (180—192) е изобразен лъв със забито в него копие вм. човек. Същата тази идея е вложена, както вече се изтъкна, и в Мадарския конник. Следователно Тервел не само носи символично победата на щита си, но е заповядал да се извая този символ и на Мадарските скали.

Формулата „Богородице, помози или помагай” е само външно подражание на надписите върху византийски печати без вътрешно религиозно съдържание, както пожеланието за дългоденствие в надписите. Отсъствието на формулата „на твоя раб”, която се среща в печатите на християните, показва, че Тервел не е бил християнин.

Патриарх Никифор съобщава, както вече се каза при Мадарските надписи, че Юстиниан II, след като заел престола, наметнал на Тервел царска хламида и го провъзгласил за цезар, т. е. за втори по ранг след императора, вж. за това при Мадарските надписи.

Edit or resize any image by clicking the image preview
Edit any image by touching the image preview
Uploading 0 image (0% complete)
The queue is being uploaded, it should take just a few seconds to complete.
Upload complete
Uploaded content added to . You can create a new album with the content just uploaded.
Uploaded content added to .
You can create a new album with the content just uploaded. You must create an account or sign in to save this content into your account.
No image have been uploaded
Some errors have occurred and the system couldn't process your request.
    or cancelcancel remaining
    Note: Some images couldn't be uploaded. learn more
    Check the error report for more information.
    JPG PNG BMP GIF WEBP 25 MB