Чаталарски надписъ на ханъ Омуртага

 

10. Ханъ ивиги Омуртагъ въ земята, гдето се е родилъ, е отъ Бога владѣтель. Оставайки въ стана Плиска, направи дворецъ на Тича и премѣсти войската си срещу гърцитѣ и славянитѣ, направи изкустно мостъ на Тича заедно съ двореца и постави въ сѫщия дворецъ четири стълба, а върху стълбоветѣ постави два лъва. Богъ да удостои отъ Бога (поставения) владѣтель, като тъпче съ крака императора, докато тече Туча и докато . . .., като владѣе надъ много(бройнитѣ) българи (и) подчинява своитѣ врази, радостенъ и веселъ да живѣе сто години. Времето пъкъ, когато се съгради, бѣше по български сигоръ елемъ, по гръцки индиктионъ петнадесети.
---------------------------------------------

Надписъ на князъ Бориса отъ 865/6, намѣренъ въ Балши (Албания)

17. . . . . [покръсти се отъ Бога владѣтельтъ на България] Борисъ, преименуванъ Михаилъ, съ дадения му отъ Бога народъ (въ) годината 6374 [=865/6].

 
--------------------------------------------------------------------------------------------
 

Надписъ на царь Симеона отъ 903/4 год., намѣренъ при с. Наръшъ (Солунско)

 

18. Година отъ сътворението на свѣта 6412 [?] [= 903/4], индиктъ 7. [Тукъ е] граница между ромеи и българи при Симеона отъ Бога владѣтеля на българитѣ, при олгутракана Теодора, при комита Дристра.
252 views

idsbk1 003

Uploaded to 2 months ago

Чаталарски надписъ на ханъ Омуртага10. Ханъ ивиги Омуртагъ въ земята, гдето се е родилъ, е отъ Бога владѣтель. Оставайки въ стана Плиска, направи дворецъ на Тича и премѣсти войската си срещу гърцитѣ и славянитѣ, направи изкустно мостъ на Тича заедно съ двореца и постави въ сѫщия дворецъ четири стълба, а върху стълбоветѣ постави два лъва. Богъ да удостои отъ Бога (поставения) владѣтель, като тъпче съ крака императора, докато тече Туча и докато . . .., като владѣе надъ много(бройнитѣ) българи (и) подчинява своитѣ врази, радостенъ и веселъ да живѣе сто години. Времето пъкъ, когато се съгради, бѣше по български сигоръ елемъ, по гръцки индиктионъ петнадесети.
---------------------------------------------

Надписъ на князъ Бориса отъ 865/6, намѣренъ въ Балши (Албания)

17. . . . . [покръсти се отъ Бога владѣтельтъ на България] Борисъ, преименуванъ Михаилъ, съ дадения му отъ Бога народъ (въ) годината 6374 [=865/6].


--------------------------------------------------------------------------------------------


Надписъ на царь Симеона отъ 903/4 год., намѣренъ при с. Наръшъ (Солунско)18. Година отъ сътворението на свѣта 6412 [?] [= 903/4], индиктъ 7. [Тукъ е] граница между ромеи и българи при Симеона отъ Бога владѣтеля на българитѣ, при олгутракана Теодора, при комита Дристра.

Edit or resize any image by clicking the image preview
Edit any image by touching the image preview
Uploading 0 image (0% complete)
The queue is being uploaded, it should take just a few seconds to complete.
Upload complete
Uploaded content added to . You can create a new album with the content just uploaded.
Uploaded content added to .
You can create a new album with the content just uploaded. You must create an account or sign in to save this content into your account.
No image have been uploaded
Some errors have occurred and the system couldn't process your request.
    or cancelcancel remaining
    Note: Some images couldn't be uploaded. learn more
    Check the error report for more information.
    JPG PNG BMP GIF WEBP 25 MB