Превод

 

Кан сюбиги Омуртаг от бога владетел... беше... и направи жертвоприношения на бога Тангра... ичиргу (колобър?)...

 

 

Букви. Буквите са високи 0,03—0,04. Буквата А има формата на триъгълник с продължени хасти на дясната страна. Буквата Δ лежи върху хоризонтална линия, която ое подава от двете страни на буквата.

 

Особени знаци. Буквите HP са свързани в р. 7, Съюзът καί се изразява с буквата К, на която долното рамо има полегата чертица.

 

Ортография. i = η, ο = ο (веднъж ω).

 

1. За допълнената първобългарска тятла на кана вж. Увод, § 45. За ἧτο = ἧν вж. Увод, § 27.

 

5—6. Ταγγρα е гръцка транскрипция на висшия бог у тюркските народи tangra или tängri, чието първоначално значение е „небе", вж. Gabain. Glossar 3-40; Айдаров 364; Moravcsik, Byz II 296; Roux. Tängri. Вж. също Бешевлиев. Бит 74 и С. Г. Кляшторный, Праболгарский Тангра и древнетюркский пантеон; С. Ваклинов, София, 1984, 18—22. Според един турски ръкопис върховният бог на българите се наричал tangry, вж. R. Roesler. Romanische Studien, Leipzig 1871, 251, заб. 4; Куник. Известия 154; С. Г. Кляшторный, Праболгарский Тангра и древнетюркский пантеон. Сб. Ваклинов. 18—22. В края на р. 6 буквите НС са навярно завършекът на лично име.

 

7. Тук може да се допълни κολοβρος кли βοιλας.

 

*

 

Това, което е отчасти запазено и допълнено сигурно, показва, че е било извършено жертвоприношение на бог Тангра. Ако колоната не е била донесена от другаде, би могло да се приеме, че жертвоприношението е станало при Мадарските скали, където ще да се е намирало светилище на висшия бог Тангра.
1006 views

vb n006

Uploaded to 2 months ago

ПреводКан сюбиги Омуртаг от бога владетел... беше... и направи жертвоприношения на бога Тангра... ичиргу (колобър?)...

Букви. Буквите са високи 0,03—0,04. Буквата А има формата на триъгълник с продължени хасти на дясната страна. Буквата Δ лежи върху хоризонтална линия, която ое подава от двете страни на буквата.Особени знаци. Буквите HP са свързани в р. 7, Съюзът καί се изразява с буквата К, на която долното рамо има полегата чертица.Ортография. i = η, ο = ο (веднъж ω).1. За допълнената първобългарска тятла на кана вж. Увод, § 45. За ἧτο = ἧν вж. Увод, § 27.5—6. Ταγγρα е гръцка транскрипция на висшия бог у тюркските народи tangra или tängri, чието първоначално значение е „небе", вж. Gabain. Glossar 3-40; Айдаров 364; Moravcsik, Byz II 296; Roux. Tängri. Вж. също Бешевлиев. Бит 74 и С. Г. Кляшторный, Праболгарский Тангра и древнетюркский пантеон; С. Ваклинов, София, 1984, 18—22. Според един турски ръкопис върховният бог на българите се наричал tangry, вж. R. Roesler. Romanische Studien, Leipzig 1871, 251, заб. 4; Куник. Известия 154; С. Г. Кляшторный, Праболгарский Тангра и древнетюркский пантеон. Сб. Ваклинов. 18—22. В края на р. 6 буквите НС са навярно завършекът на лично име.7. Тук може да се допълни κολοβρος кли βοιλας.*Това, което е отчасти запазено и допълнено сигурно, показва, че е било извършено жертвоприношение на бог Тангра. Ако колоната не е била донесена от другаде, би могло да се приеме, че жертвоприношението е станало при Мадарските скали, където ще да се е намирало светилище на висшия бог Тангра.

Edit or resize any image by clicking the image preview
Edit any image by touching the image preview
Uploading 0 image (0% complete)
The queue is being uploaded, it should take just a few seconds to complete.
Upload complete
Uploaded content added to . You can create a new album with the content just uploaded.
Uploaded content added to .
You can create a new album with the content just uploaded. You must create an account or sign in to save this content into your account.
No image have been uploaded
Some errors have occurred and the system couldn't process your request.
    or cancelcancel remaining
    Note: Some images couldn't be uploaded. learn more
    Check the error report for more information.
    JPG PNG BMP GIF WEBP 25 MB